AS 10 - Antyadhezja do spawania

NIEPALNY PREPARAT ANTYODPRYSKOWY
DO ZABEZPIECZANIA BLACH, DETALI I DYSZ PODCZAS SPAWANIA
NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW – NIE WYDZIELA DYMU

Więcej szczegółów

OPIS

Niepalny preparat antyodpryskowy do zabezpieczania wszelkich detali lub blach podczas spawania.

Przeznaczony do elektrod o dowolnej średnicy. Może być stosowany przy dużych natężeniach.

Nie pozostawia plam, daje się łatwo spłukiwać.

Nie powoduje utleniania powierzchni metali. Zapewnia ochronę przed korozją. Nie zawiera silikonu, wypełniaczy metalicznych, grafitu ani rozpuszczalników.

Może być nakładany zarówno na powierzchnie poziome, jak na powierzchnie pionowe.Nadaje się do każdej technologii spawania i zgrzewania, spawania łukowego, w tym przy użyciu automatów spawalniczych, przy użyciu elektrod topliwych (MIG i MAG), do spawania w atmosferze CO2,argonu, mieszanek ATALU.

Zapewnia estetyczne, bezśladowe wykonywanie poprawek,
nie powoduje spękań.

 

 

ZASTOSOWANIE

  • Konstrukcje mechaniczne
  • Konstrukcje i urządzenia spawane
  • Silniki elektryczne
  • Budowa okrętów
  • Tabor kolejowy
  • Przemysł samochodowy
  • Produkcja rur zgrzewanych
  • Produkcja maszyn

 

 

 

OPAKOWANIE

Kod artykułu: 514682 – aerozol 650 ml –karton12 sztuk.TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ*

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ocena wizualna

płyn przeźroczysty

-

Kolor

ocena wizualna

żółty

-

Korozja płytki miedzi, 24 h w 100 °C

NF EN ISO 2160

1a

ocena

Stan fizyczny

ocena wizualna

ciecz

 

Rozpuszczalność w wodzie

-

100

%

Lepkość kinematyczna w 40 °C

NF EN ISO 3104

1,8

mm2/s

Gęstość w 25°C

NF EN ISO 12185

1008

kg/m3

Rodzaj oleju bazowego

-

syntetyczny

-

Zapach

-

bezwonny

-

Temperatura samozapłonu

ASTM E659

brak

°C

Temperatura krzepnięcia

ASTM D97

<0

°C

Temperatura zapłonu w naczyniu zamkniętym

NF EN 22719

brak

°C

Zawartość chloru

GC-MS

0

ppm

Zawartość siarki

GC-MS

0

ppm

Zawartość węglowodorów aromatycznych

NF EN 15553

0

% vol

Zawartość benzenu

ASTM D 4367

0

ppm

 

*wartości podano dla czynnika aktywnego

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsać przez chwilę pojemnikiem w pozycji pionowej w celu wymieszania zawartości.

Rozpylać z odległości około 15 cm.

Po zakończeniu spawania, w razie potrzeby pozostałość preparatu zmyć wodą z detergentem.

Aerozol może być używany w dowolnym położeniu.

antyadhezja spawanie

30 innych produktów w tej samej kategorii: