DECAP 1000 - Czyszczenie form

AEROZOL DO USUWANIA FARB, LAKIERÓW, ŻYWIC I GRAFFITI
Z KAŻDEGO TYPU PODŁOŻA, W TYM DREWNA I METALU
NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW CHLOROWYCH

Więcej szczegółów

OPIS

DECAP 1000 został opracowany specjalnie do oczyszczania powierzchni kształtujących form. Zalecany jest do usuwania wszelkich substancji stosowanych do zabezpieczania powierzchni form oraz substancji Używanych w procesie technologicznym: eliminuje silikony, silikony specjalne do malowania, estry i woski, a także stearyniany stosowane jako dodatek do granulatów tworzywa polistyrenowego i poliamidowego.

 

DECAP 1000 nadaje się również do usuwania resztek tworzyw osadzonych na powierzchni form w procesie technologicznym. W przypadku gwałtownego schłodzenia form oligomery, substancje o niewielkiej masie cząsteczkowej wchodzące w skład tworzyw sztucznych, krzepną wolniej aniżeli ich odpowiedniki o masie cząsteczkowej wyższej i osadzają się na powierzchni form.

 

DECAP 1000 usuwa wszelkie osady oraz pozostałości reakcji utleniania, nie wywołując przy tym korozji.

 

DECAP 1000 nadaje się też do oczyszczania przewodów odpowietrzających oraz prowadnic głowic wtryskarek.

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść preparat na powierzchnie oczyszczanych form. Pozostawić na klika minut. Wytrzeć w celu usunięcia rozpuszczonych osadów.OPAKOWANIE

Kod artykułu: 114089 – aerozol 650 ml – pakowane w kartonach po 12 sztuk.TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ocena wizualna

ciecz matowa

-

Stan fizyczny

ocena wizualna

płynny

-

Kolor

ocena wizualna

niebieski

-

Zapach

-

rozpuszczalnika

-

Gęstość zmierzona piknometrem w 25 °C

NF EN ISO 2811-1

900

kg/m3

Temperatura zapłonu

NF EN 22719

niemierzalna

°C

Temperatura samozapłonu w naczyniu zamkn.

NF EN 22719

43

°C

Rodzaj żelu

-

organiczny

-

pH

NF T 90-008

niemierzalne

-

 

 

 

DECAP 1000 NIE ZAWIERA CHLORKU METYLENU.

Czyszczenie form

30 innych produktów w tej samej kategorii: