IMPACT aerozol

WIELOFUNKCYJNY PŁYN PENETRUJĄCY W 100% ROŚLINNY,
O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI DO ROZPUSZCZANIA
(wskaźnik kauri-butanol 180)

Więcej szczegółów

OPIS
Skutecznie czyści i rozpuszcza
Dzięki dużej zdolności do rozpuszczania, doskonałym właściwościom
zwilżającym i znacznym siłom kohezji (wzajemne przyciąganie się
cząsteczek) rozpuszczalnik iBiotec IMPACT skutecznie rozpuszcza i
usuwa większość zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, w tym
świeże tusze i żywice.
Smaruje i ogranicza tarcie, wydłuża żywotność elementów
mechanicznych
iBiotec IMPACT znacząco zmniejsza tarcie, zapewnia cichą pracę
podzespołów mechanicznych i ułatwia czynności montażowe i
demontażowe (współczynnik tarcia wyznaczony w teście na
stanowisku badawczym SRV = 0,12.)
Silne działanie penetrujące
Niskie napięcie powierzchniowe, wynoszące 23,4 dyny / cm
Silne działanie dezoksydacyjne
Test MIL A 907 ED; moment odkręcania 12 Nm
Natychmiastowo rozpuszcza asfalt
Czas rozpuszczania 40g próbki asfaltu w temp.20°C: 3 minuty 15 s.
iBiotec IMPACT tworzy na powierzchni elementów cienką, niewrażliwą
na światło i niewysychającą warstwę ochronną zabezpieczającą przed
utlenianiem i stanowiącą tymczasową barierę antykorozyjną. W celu
zapewnienia długotrwałej ochrony przed rdzą zaleca się stosować
specjalistyczne preparaty antykorozyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16/04/2014 w
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie zakaz
stosowania i odprowadzania do atmosfery gazów, których wartość współczynnika GWP (współczynnika
ocieplenia globalnego) jest większa niż 150.
W związku z tym nie będą już mogły być stosowane gazy pędne, takie jak HFC 134a, HFC 365 Mfc w
postaci mieszaniny z 227 Ea. Współczynnik GWP o wartości 0 oznacza, iż preparat iBiotec IMPACT nie
zawiera żadnych fluorowanych gazów cieplarnianych.


SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania aerozolowego. Dyszę dobierać do rodzaju
zastosowania. W razie konieczności po nałożeniu środka przetrzeć powierzchnię zwilżoną szmatką.
Uwaga: Środek posiada właściwości smarne. W przypadku stosowania do mycia podłóg lub w razie
przypadkowego rozlania może stwarzać ryzyko pośliźnięcia się, dlatego należy powierzchnię zmyć wodą.
Nie stosować na pasy transmisyjne ani do mycia hamulców.

30 innych produktów w tej samej kategorii: