DETECT 1000 - Żelowy detektor nieszczelności instalacji gazowych

Żelowy detektor nieszczelności instalacji gazowych
Do wszystkich typów gazów. Antykorozyjny.

Więcej szczegółów

ZASTOSOWANIE

Sprawdzanie szczelności ścianek oraz połączeń, w stanie statycznym i dynamicznym. Połączenia

kielichowe, połączenia gwintowane, połączenia spawane, uszczelki, orurowanie, złączki zaciskane,

szybkozłączki, manometry, zawory, węże elastyczne, zbiorniki sprężarek, grzejniki, kolektory, akumulatory,

klimatyzatory, wymienniki ciepła. Butle gazowe, butle dla płetwonurków, układy hamowania, ogumienie,

wentyle. Wykrywanie porowatości struktury przewodów rurowych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ* NORMA WARTOŚĆ J.M.

Stan fizyczny Ocena wizualna ciecz ‐

Postać Ocena wizualna ciecz przeźroczysta ‐

Kolor Ocena wizualna bursztynowy ‐

Gęstość w 25°C NF EN ISO 12185 837 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie ‐ 0 ppm

Temperatura zapłonu NF EN 22719 > 100 °C

Liczba bromowa NF ISO 3839 5 mg/100 g

Temperatura samozapłonu ASTM E 659 210 °C

Temperatura krzepnięcia ISO 3016 ‐20 °C

Temperatura wrzenia ‐ 240 °C

Zawartość LZO ‐ 0 %

Zawartość benzenu ASTM D 4367 < 5 ppm

Zawartość związków aromatycznych NF EN 15553 < 0,03 % masy

Zawartość chloru GC‐MS 0 ppm

Zawartość siarki GC‐MS 0 ppm

Napięcie przebicia lEC 156 40 000 V

Napięcie powierzchniowe w 25 °C ISO 6295 29,8 dyna/cm

Lepkość kinematyczna w 40 °C NF EN ISO 3104 3,3 mm2/s

*wartości podano dla czynnika aktywnego

OPAKOWANIE

Aerozol 650 ml

Aerozol może być używany w dowolnym położeniu.

Termin przydatności do użycia: 5 lat

30 innych produktów w tej samej kategorii: