NEUTRALÈNE® 2012 - odtłuszczacz

ROZPUSZCZALNIK SZYBKO ODPAROWUJĄCY
Zastępuje trójchloro-1.1.1.-etan

Więcej szczegółów

OPIS

 Zastępuje trójchloro-1.1.1.-etan, nie zawiera związków fluorowych
 Krótki czas odparowywania
 Duża zdolność odtłuszczania
 Optymalne napięcie powierzchniowe
 Zgodność z większością tworzyw sztucznych
 Niemierzalna temperatura zapłonu
 Duża zdolność dekantacji
NEUTRALENE® 2012 jest odtłuszczaczem opracowanym specjalnie do
usuwania olejów, smarów i wosków. Charakteryzuje się niemierzalną
temperaturą zapłonu, zapewniając wysokie bezpieczeństwo pracy w środowisku
przemysłowym. NEUTRALENE® 2012 jest doskonałym rozpuszczalnikiem
olejów pełnych lub rozpuszczalnych, pochodzenia mineralnego lub
syntetycznego, przeznaczonych do smarowania lub obróbki plastycznej metali lub
skrawaniem. Jest też doskonałym rozpuszczalnikiem smarów na bazie mydła lub
substancji żelatynowych; szybko eliminuje substancje zabezpieczające, oleiste
lub woskowe. Jest również dobrym rozpuszczalnikiem olejów silikonowych.
NEUTRALENE® 2012 nie pozostawia żadnych nalotów po odparowaniu. Jest doskonałym produktem
do odtłuszczania i mycia elementów przeznaczonych do dalszej obróbki (montaż, chemiczna lub
elektrochemiczna obróbka powierzchni, klejenie lub malowanie).
NEUTRALENE® 2012 jest zgodny z metalami oraz większością tworzyw sztucznych i elastomerów.
Skutecznie usuwa środki antyadhezyjne do smarowania form, na bazie wazeliny, alkoholu
poliwinylowego i talków. Nie zawiera stabilizatorów, nie powoduje oksydacji.
NEUTRALENE® 2012 może być stosowany w postaci nierozcieńczonej, na zimno, za pomocą
wszelkich metod odtłuszczania ręcznego lub przemysłowego.ZASTOSOWANIE
 Mycie, odtłuszczanie, usuwanie olejów, wosków i innych środków ochrony tymczasowej
 Odtłuszczanie elementów metalowych ze stopów aluminium, stali, metali kolorowych, stopów niklu,
magnezu
 Mycie form wtryskowych tworzyw sztucznych, mycie narzędzi pras
 Odtłuszczanie prowadnic obrabiarek
 Odtłuszczanie detali po obróbce
 Przygotowywanie powierzchni do dalszej obróbki
 Usuwanie zabrudzeń organicznych lub nieorganicznych przed montażem lub nakładaniem powłok
 Utrzymanie ruchu
 Odtłuszczanie wszelkich podzespołów mechanicznych, przekładni napędowych, mechanicznych
układów sterowania, automatyki
 Zastosowanie w robotyce, linie pakowania i montażu

BEZPIECZNY ROZPUSZCZALNIK WARSZTATOWY NIE ZAWIERA LZO – ŁATWO BIODEGRADOWALNY - DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – ATEST NSF

SPOSÓB UŻYCIA

Odtłuszczanie ręczne za pomocą szmatki lub pędzla, bądź mycie zanurzeniowe na zimno lub na gorąco.
Środki ostrożności:
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Stosować z dala od wszelkiego źródła ognia, w szczególności nie stosować na elementy żarzące się lub
będące źródłem wysokiej temperatury. Nie stosować w fazie pary. Unikać kontaktu z tkaninami z uwagi na
ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia ognia w razie pożaru. Nie palić tytoniu. Po zużyciu nie usuwać do
instalacji ściekowej. Stosować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Z uwagi na różnorodność materiałów, w szczególności tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych
stosowanych w przemyśle, zaleca się wykonać próbę zgodności z materiałami wrażliwymi na mycie lub
odtłuszczanie. Zgodność ta często zależy od sposobu wykonania operacji, a więc od czasu, w którym
produkt pozostawał w kontakcie z tworzywami sztucznymi.
OPAKOWANIE

Kanister 30 kg
Beczka 200 kg
Kontener 1000 kg


6 innych produktów w tej samej kategorii: