NEUTRALÈNE® 2005 - odtłuszczacz

ROZPUSZCZALNIK BŁYSKAWICZNIE ODPAROWUJĄCY
Zastępuje CFC 113 i HCFC 141 B

Więcej szczegółów

OPIS

 Czas odparowywania: 6 minut w 20 °C
 Odtłuszczanie, czyszczenie i mycie elementów wrażliwych
na działanie rozpuszczalników organicznych
 Odtłuszczanie precyzyjne elektroniki
 Optymalne napięcie powierzchniowe
 Zgodność z większością tworzyw sztucznych
 Niemierzalna temperatura zapłonu
 Nie zawiera związków fluorowych
NEUTRALENE® 2005 jest doskonałym rozpuszczalnikiem olejów, smarów i
preparatów do tymczasowego zabezpieczania powierzchni. Dzięki bardzo
małemu napięciu powierzchniowemu jest wyjątkowo wydajny i skuteczny.
Charakteryzuje się niemierzalną temperaturą zapłonu, zapewniając wysokie
bezpieczeństwo pracy w środowisku przemysłowym.
NEUTRALENE® 2005 można stosować do czyszczenia elementów metalowych,
z tworzyw sztucznych, kompozytowych, elastomerów, w celu usuwania
zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych, przed ich montażem, obróbką
powierzchni, wykonaniem klejenia lub malowania. Nie zawiera stabilizatorów, nie
powoduje oksydacji.
NEUTRALENE® 2005 można również stosować do oczyszczania urządzeń elektrycznych, a w
szczególności:
- styków, szyn i główek bezpieczników w szafach lub polach, odtłuszczanie i odkurzanie płytek
transformatorów, stacji NN,
- izolatorów pól otwartych, przepustów w transformatorach, urządzeń typu Buccholz, Zaworów,
transformatorów i stacji WN,
- czyszczenie lub usuwanie silikonu ze stacji Bardzo Wysokiego Napięcia, zespołów styków przed
wykonaniem kontroli ręcznej lub przy użyciu kamery na podczerwień.
nadaje się do operacji czyszczenia pod ciśnieniem.
NEUTRALENE® 2005 może być stosowany w postaci nierozcieńczonej, na zimno, za pomocą
wszelkich metod odtłuszczania ręcznego lub przemysłowego.ZASTOSOWANIE
Odtłuszczanie, czyszczenie, mycie
Odtłuszczanie podzespołów mechaniki precyzyjnej
Odtłuszczanie i czyszczenie instrumentów pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego przed legalizacją
Detale o lustrzanej powierzchni
Przygotowywanie komponentów i urządzeń do pakowania
Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki
Usuwanie zabrudzeń organicznych i nieorganicznych przed montażem lub nałożeniem powłoki
wykończeniowej, przed obróbką chemiczną, lakierowaniem itd.
Mycie opakowań produktów kosmetycznych przed wykonaniem dekoracji
Mycie układów scalonych i podzespołów zamontowanych na płycie
Mycie optyki
Utrzymanie ruchu
Odtłuszczanie i mycie linii produkcyjnych i linii pakowania o bardzo krótkich cyklach roboczych
Wykonywanie mycia w środowisku o wysokiej czystości, na białych salach
Odtłuszczanie / mycie elementów o skomplikowanej geometrii, z miejscami, w których może stagnować
rozpuszczalnik. Odtłuszczanie / mycie urządzeń i podzespołów zmontowanych.

BEZPIECZNY ROZPUSZCZALNIK WARSZTATOWY NIE ZAWIERA LZO – ŁATWO BIODEGRADOWALNY - DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – ATEST NSF

SPOSÓB UŻYCIA

Odtłuszczanie ręczne za pomocą szmatki lub pędzla, bądź mycie zanurzeniowe na zimno lub na gorąco.
Środki ostrożności:
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki. Stosować z dala od wszelkiego źródła ognia, w
szczególności nie stosować na elementy żarzące się lub będące źródłem wysokiej temperatury. Nie
stosować w fazie pary. Unikać kontaktu z tkaninami z uwagi na ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia ognia
w razie pożaru. Nie palić tytoniu. Po zużyciu nie usuwać do instalacji ściekowej. Stosować w
pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Z uwagi na różnorodność materiałów, w szczególności tworzyw
termoplastycznych lub termoutwardzalnych stosowanych w przemyśle, zaleca się wykonać próbę
zgodności z materiałami wrażliwymi na mycie lub odtłuszczanie. Zgodność ta często zależy od sposobu
wykonania operacji, a więc od czasu, w którym produkt pozostawał w kontakcie z tworzywami sztucznymi.
OPAKOWANIE

Kanister 30 kg
Beczka 200 kg
Kontener 1000 kg


6 innych produktów w tej samej kategorii: