NEUTRALÈNE® ECO 60 - odtłuszczacz

ODTŁUSZCZACZ PRZEMYSŁOWY do stosowania na zimno
Nie zawiera chloru. Zastępuje trójchloro-1.1.1.-etan

Więcej szczegółów

OPIS

  Zastępuje trójchloro-1.1.1.-etan
 Duża zdolność odtłuszczania
 Optymalny stosunek temperatury zapłonu do czasu odparowywania
 Produkt niepalny wg Rozporządzenia CLP CE 1272 GHS
Regulations
 Produkt o właściwościach dielektrycznych, napięcie przebicia
IEC156: 63 000 V
 Zgodność z większością tworzyw sztucznych
NEUTRALÈNE® ECO 60 jest technicznym płynem odtłuszczającym będącym
skutecznym zamiennikiem trójchloro-1.1.1.-etanu. Ta mieszanina optymalnie
dobranych frakcji węglowodorowych charakteryzująca się krótkim czasem
odparowywania i jednocześnie wysoką temperaturą zapłonu, zapewnia
skuteczne i szybkie działanie bez ryzyka toksykologicznego, pożarowego i
środowiskowego. Dzięki zastosowaniu procesu hydrorafinacji katalitycznej
NEUTRALÈNE® ECO 60 nie zawiera żadnych węglowodorów aromatycznych
ani benzenu.
NEUTRALÈNE® ECO 60 posiada doskonałą zdolność rozpuszczania większości olejów i smarów.
Paradoksalnie jest on produktem zgodnym z większością tworzyw sztucznych.
NEUTRALÈNE® ECO 60 odparowuje wolniej niż trójchloro-1.1.1-etan, z drugiej strony jednak z uwagi
na fakt, że jego pary powstają wolniej w temperaturze pokojowej, występują mniejsze straty produktu
przez jego wyparowywanie. NEUTRALÈNE® ECO 60 jest substancją izotropową i jego prędkość
parowania jest stała w czasie.ZASTOSOWANIE
 NEUTRALÈNE® ECO 60 jest doskonałym rozpuszczalnikiem olejów pochodzenia mineralnego lub
syntetycznego, przeznaczonych do smarowania lub obróbki metali przez odkształcanie lub
skrawanie. Jest on też doskonałym rozpuszczalnikiem smarów na bazie mydła lub substancji
żelatynowych. Szybko usuwa substancje zabezpieczające, oleiste lub woskowe. Jest również
dobrym rozpuszczalnikiem olejów silikonowych. Doskonale zmywa farby drukarskie stosowane do
druku wypukłego i wklęsłego.
 Mycie i odtłuszczanie podzespołów mechanicznych, łożysk, rolek, prowadnic, przekładni
napędowych
 Czyszczenie urządzeń elektrycznych odłączonych od napięcia
 Przemysłowe utrzymanie ruchu
 Zastosowania warsztatowe
 Odtłuszczanie na zimno za pomocą myjek strumieniowych
 Usuwanie świeżych farb drukarskich

BEZPIECZNY ROZPUSZCZALNIK WARSZTATOWY NIE ZAWIERA LZO – ŁATWO BIODEGRADOWALNY - DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – ATEST NSF

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować bez rozcieńczania, na zimno, przy pomocy wszelkich metod ręcznych (szmatka,
szczotka, pędzel, natryskowo, zanurzeniowo). Nie stosować przy użyciu myjek ultradźwiękowych.
Środki ostrożności:
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Stosować z dala od wszelkiego źródła ognia, w szczególności nie stosować na elementy żarzące się lub
będące źródłem wysokiej temperatury. Nie stosować w fazie pary. Unikać kontaktu z tkaninami z uwagi na
ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia ognia w razie pożaru. Nie palić tytoniu. Po zużyciu nie usuwać do
instalacji ściekowej. Stosować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Z uwagi na różnorodność materiałów, w szczególności tworzyw termoplastycznych lub termoutwardzalnych
stosowanych w przemyśle, zaleca się wykonać próbę zgodności z materiałami wrażliwymi na mycie lub
odtłuszczanie. Zgodność ta często zależy od sposobu wykonania operacji, a więc od czasu, w którym
produkt pozostawał w kontakcie z tworzywami sztucznymi.
OPAKOWANIE

Kanister 30 kg
Beczka 200 kg
Kontener 1000 kg


6 innych produktów w tej samej kategorii: