FAST CLEAN MANGO 90 - rozpuszczalnik roślinny

ROZPUSZCZALNIK ROŚLINNY DO ODTŁUSZCZANIA
I MYCIA NIE USIECIOWIONYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH,
POLIURETANOWYCH, EPOKSYDOWYCH I bis GMA

Więcej szczegółów

OPIS

 Rozpuszczalnik ekologiczny do usuwania niespolimeryzowanych
żywic poliuretanowych, poliestrowych, epoksydowych i bis GMA.
Zastępnik NMP i NEP.
Bezpieczny dla ludzi i środowiska. Nie podlega obowiązkowi
oznakowania specjalnego (spełnia wymagania przepisów CLP
1272 GHS).
Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, szkodliwych,
drażniących lub uczulających. Jest niepalny, może być stosowany
zarówno na zimne, jak i na gorące powierzchnie. Nie powoduje
zagrożenia wybuchem.
Wolno odparowujący, oszczędny (brak strat przez odparowanie)
Nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nie emituje
zanieczyszczeń. Pozwala ograniczyć zagrożenia przemysłowe oraz
poziom ryzyka odpowiedzialności OC zakładu przemysłowego.


100 % ROŚLINNY – 0 % RYZYKA!
Optymalizacja planu zagospodarowania rozpuszczalników
(PZR, DYREKTYWA IED).
Produkt o niskiej lotności, ekonomiczny w użyciu: ograniczone straty przez
odparowanie.
Zużyty rozpuszczalnik traktowany jest jako zwykły odpad przemysłowy.
Redukcja kosztów utylizacji.
PRODUKT NIE JEST OZNAKOWANY ŻADNYM SYMBOLEM ZAGROŻENIA
CLP 1272 GHS

BEZPIECZNY ROZPUSZCZALNIK WARSZTATOWY NIE ZAWIERA LZO – ŁATWO BIODEGRADOWALNY - DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – ATEST NSF
 
SPOSÓB UŻYCIA


Nakładać na odtłuszczane lub myte powierzchnie za pomocą szmatki, szczotki lub pędzla bądź też za
pomocą zwykłego rozpylacza. Odczekać chwilę, w zależności od rodzaju usuwanego zabrudzenia i od typu
urządzenia, następnie spłukać czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem, bądź też pod bieżącą wodą lub
przetrzeć mokrą szmatką.
Środki ostrożności: FAST CLEAN MANGO 90 jest silnie działającym odtłuszczaczem i środkiem
zmywającym. W razie wątpliwości wskazane jest wykonanie testu na zgodność odtłuszczacza z podłożem,
szczególnie w przypadku elementów z delikatnych tworzyw sztucznych lub powłok malarskich, klasycznych
bądź słabo usieciowionych.
UWAGA! Wiele produktów tzw. „zielonych” lub „ekologicznych” jest ekologicznych tylko z nazwy.
Niektóre produkty pochodzenia roślinnego mogą być szkodliwe lub nawet niebezpieczne dla
środowiska. Zapewniamy, że FAST CLEAN MANGO 90 nie zawiera żadnej substancji, żadnego
składnika podlegającego obowiązkowi monitorowania stężeń dopuszczalnych lub uznawanego za
potencjalnie niebezpieczny zgodnie z przepisami CLP.
OPAKOWANIE

Kanister 30 kg
Beczka 200 kg
Kontener 1000 kg


30 innych produktów w tej samej kategorii: