NEUTRALENE VG 2020 - rozpuszczalnik roślinny

ROZPUSZCZALNIK ROŚLINNY DO ODTŁUSZCZANIA
I MYCIA OPORNYCH ZABRUDZEŃ W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM

Więcej szczegółów

OPIS

ROZPUSZCZALNIK EKOLOGICZNY DO USUWANIA OPORNYCH

TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ, IDEALNY DO CZYSZCZENIA KONSTRUKCJI,

INSTALACJI, KONTENERÓW, RETENCJI I DO PRZEMYSŁOWEGO

UTRZYMANIA RUCHU

Bardzo skuteczny rozpuszczalnik roślinny do odtłuszczania i mycia. Nie

zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, szkodliwych, drażniących lub

uczulających. Jest niepalny, może być stosowany zarówno na zimne, jak i na

gorące powierzchnie. Nie powoduje zagrożenia wybuchem. Charakteryzuje się

bardzo dużą zdolnością rozpuszczania (wskaźnik KB > 180). Może być

stosowany bez rozcieńczania lub w postaci roztworu wodnego, daje się

spłukiwać wodą. Błyskawicznie rozpuszcza smoły, surową ropę naftową,

ciężkie węglowodory, pozostałości procesu spalania, tłuszcze i środki smarne.

Temperatura krzepnięcia: -20°C. Może być magazynowany na zewnątrz

pomieszczeń. Nie wymaga stosowania retencji. Nie podlega obowiązkowi

oznakowania specjalnego. Nie stwarza zagrożenia dla środowiska

naturalnego. Nie emituje zanieczyszczeń. Pozwala ograniczyć zagrożenia

przemysłowe oraz poziom ryzyka odpowiedzialności OC zakładu

przemysłowego.

100 % ROŚLINNY – 0 % RYZYKA!

Optymalizacja planu zagospodarowania rozpuszczalników (PZR, DYREKTYWA IED).

Produkt o niskiej lotności, ekonomiczny w użyciu: ograniczone straty przez odparowanie.

Zużyty rozpuszczalnik traktowany jest jako zwykły odpad przemysłowy.

Redukcja kosztów utylizacji.

PRODUKT NIE JEST OZNAKOWANY ŻADNYM SYMBOLEM ZAGROŻENIA

CLP 1272/2008

 

ZASTOSOWANIE

Instalacje przemysłowe, w tym gorące, urządzenia hutnicze, odlewnie, kuźnie, huty szkła. Obróbka

cieplna. Rozcieńczanie, dyspersja i zmywanie surowej ropy naftowej i produktów ropopochodnych,

pozostałości destylacji (bitumy), pozostałości procesu spalania (smoły), ciężkie frakcje ropy naftowej,

parafiny, oleje, paliwa, olej napędowy, mazut, benzyny. Usuwanie smoły koksowniczej, bitumu, powłok

uszczelniających, uszczelek płaskich niespolimeryzowanych, tuszów płynnych do druku offsetowego,

tuszów do druku flexo. Mycie stref przeładunkowych, magazynowych, retencyjnych. Mycie silników,

korpusów i maszynowni. Urządzenia portowe, zakłady chemiczne, rafinerie, kopalnie, ogólne utrzymanie

ruchu. Czyszczenie dróg. Drukarnie. Urządzenia do wykonywania nadruku na opakowaniach.

ROZPUSZCZALNIK ROŚLINNY DO ODTŁUSZCZANIA I MYCIA OPORNYCH ZABRUDZEŃ W ŚRODOWISKU PRZEMYSŁOWYM

30 innych produktów w tej samej kategorii: