NEUTRAL_NE® HV1 AEROZOL - Odtłuszczacz do styków elektrycznych

ODTŁUSZCZACZ NATYCHMIASTOWO ODPAROWUJĄCY
SPECJALNY DO STYKÓW
DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Wytrzymałość dielektryczna 43 kV
Nie zawiera propanu-butanu

Więcej szczegółów

OPIS

Specjalistyczny preparat do odtłuszczania wszelkich metali, kompozytów, ceramiki, szkła oraz większości tworzyw sztucznych i elastomerów. Przygotowywanie powierzchni do klejenia, malowania, metalizacji, nałożenia powłoki izolacyjnej lub tropikalizacji.

Idealny w elektronice, mechanice precyzyjnej i optyce, do urządzeń lotniczych oraz generalnie do wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego.

 

ZASTOSOWANIE

Naprawa i konserwacja wszelkich urządzeń elektrycznych, szaf elektrycznych, pól, odłączników, wyłączników, styczników, reostatów, prostowników, silników elektrycznych. Obojętny wobec lakierów izolacyjnych. Czyszczenie połączeń, szynoprzewodów, wsporników bezpieczników, żeber transformatorów stacji niskiego napięcia.

 

Czyszczenie izolatorów pól otwartych, przepustów transformatorowych, aparatów typu Buchholz, manometrów, zaworów. Czyszczenie i usuwanie silikonu ze stacji wysokiego napięcia, czyszczenie elementów łączeniowych przed wykonaniem kontroli ręcznej lub za pomocą kamery podczerwieni.

 

Czyszczenie wszelkich styków bezpośrednich, potencjometrów, klawiatur, suwaków, sprzęgaczy. Konserwacja urządzeń niskonapięciowych podłączonych do zasilania, w telefonii i telekomunikacji; konserwacja lotniczego lub morskiego sprzętu nawigacyjnego.

 

Czyszczenie mikrostyków, płytek półprzewodników, układów scalonych. Czyszczenie montażów powierzchniowych (SMT).

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ*

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ocena wizualna

płyn przeźroczysty

-

Kolor

ocena wizualna

bezbarwny

-

Zapach

-

naftowy

-

Stan fizyczny

ocena wizualna

ciecz

 

Korozja płytki miedzi, 100 h w 40 °C

NF EN ISO 2160

1a

ocena

Gęstość w 25°C

NF EN ISO 12185

754

kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie

-

częściowa

-

Wskaźnik KB, zdolność rozpuszczania (szacunkowa)

ASM D 1133

50

-

Wskaźnik refrakcji w 25°C

ISO 5661

1.4120

-

Temperatura zapłonu w naczyniu zamkniętym

NF EN 22719

brak

°C

Temperatura samozapłonu

ASTM E 659

brak

°C

Temperatura krzepnięcia

ISO 3016

< -20

°C

Pozostałość po odparowaniu, 3 h w 105 °C

NF T 30-084

0

% masy

Zawartość benzenu

ASTM D 4367

0

%

Zawartość chloru

GC-MS

0

%

Zawartość siarki

GC-MS

0

%

Wytrzymałość na przebicie

NF EN 60156

43,3

kV

Napięcie powierzchniowe w 25°C

ISO 6295

19

dyna/cm

Czas odparowywania w 25°C

-

< 3

min

Lepkość kinematyczna w 40 °C

NF EN ISO 3104

< 1

mm2/s

 

*wartości podano dla czynnika aktywnego

 

OPAKOWANIE

Aerozol 650 ml – karton 12 sztuk.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsać przez chwilę pojemnikiem w pozycji pionowej w celu wymieszania zawartości. Rozpylać z odległości 20 cm.

Aerozol może być używany w dowolnym położeniu.

Termin przydatności do użycia wydłużony do 5 lat.

30 innych produktów w tej samej kategorii: