NEUTRAL_NE® V200 - Odtłuszczacz NSF

SUPER ROZPUSZCZALNIK SZYBKO ODPAROWUJĄCY
WIELOFUNKCYJNY, ODTŁUSZCZAJĄCY, CZYSZCZĄCY,
POSIADA CERTYFIKAT NSF

Więcej szczegółów

OPIS

ODTŁUSZCZANIE ELEMENTÓW MECHANIKI I W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH

Doskonały rozpuszczalnik olejów, smarów i produktów ochrony tymczasowej.

Zgodny z większością tworzyw sztucznych i elastomerów; zgodny z metalami, w tym powlekanymi i szlachetnymi.

ZMYWANIE FARB SITODRUKOWYCH

Skutecznie usuwa farby sitodrukowe, zarówno płynne, jak i gęste.

Do czyszczenia i mycia obciągów oraz sit.

ZMYWANIE RESZTEK/NADMIARU KLEJÓW LUB ŻYWIC

Doskonale rozcieńcza większość materiałów organicznych. Skutecznie rozcieńcza kleje, w tym beztlenowe, w postaci ciekłej, ciągnącej lub żelowej, kleje adhezyjne UV, tworzywa sztuczne oraz nieusieciowione żywice.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO KLEJENIA I MALOWANIA.

Może być stosowany do czyszczenia elementów metalowych, niektórych tworzyw sztucznych, kompozytów i elastomerów. Pozwala usuwać zanieczyszczenia organiczne lub nieorganiczne przed nałożeniem powłok wykończeniowych. Nie zawiera żadnych stabilizatorów, dzięki czemu nie stwarza problemów związanych z utlenianiem. Zwiększa parametry przyczepności powłok wykończeniowych

MYCIE HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ

Doskonale rozpuszcza płyny hamulcowe, przepracowane smary, oporne zabrudzenia i resztki metali. Dzięki odpowiednio dobranej szybkości odparowywania penetruje do całego układu hamulcowego i całkowicie rozpuszcza nagromadzone w nim pyły i zabrudzenia. Nie pozostawia żadnych śladów. Nie zawiera ketonu.

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ODŁĄCZONYCH OD ZASILANIA

Rozpuszczalnik o bardzo wysokim stopniu czystości. Może być stosowany do czyszczenia urządzeń elektrycznych odłączonych od zasilania, niewrażliwych na rozpuszczalniki organiczne (charakteryzuje się napięciem przebicia o wartości 50 000 V, zgodnie z normą IEC 156). Może być również stosowany do odtłuszczania silników elektrycznych; jest obojętny wobec lakierów izolacyjnych.

 

ZASTOSOWANIE


  • Operacje montażu
  • Konstrukcje mechaniczne
  • Przetwórstwo metali
  • Warsztaty utrzymania ruchu
  • Mechanika precyzyjna
  • Budowa i serwisowanie samochodów
  • Hutnictwo
  • Przygotowywanie powierzchni
  • Przemysł lotniczy

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ*

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ocena wizualna

płyn przeźroczysty

-

Kolor

ocena wizualna

bezbarwny

-

Korozja płytki miedzi, 24 h w 100 °C

NF EN ISO 2160

1a

ocena

Stan fizyczny

ocena wizualna

ciecz

 

Wskaźnik KB, zdolność rozpuszczania

-

90

-

Wskaźnik refrakcji w 25°C

ISO 5661

1.4110

-

Masa właściwa w 25°C

NF EN ISO 12185

750

kg/m3

Zapach

-

rozpuszczalnikowy

-

Temperatura zapłonu w naczyniu zamkniętym

NF EN 22719

23

°C

Temperatura samozapłonu

ASTM E 659

>240

°C

Temperatura krzepnięcia

ISO 3016

< -30

°C

Temperatura wrzenia

-

120

°C

Pozostałość po odparowaniu

NF T 30-084

0

%

Zawartość związków aromatycznych

NF EN 15553

0

%

Zawartość benzenu

ASTM D 4367

0

%

Zawartość chloru

GC-MS

0

%

Zawartość siarki

GC-MS

0

%

Napięcie przebicia

IEC 156

50

kV

Napięcie powierzchniowe w 25°C

ISO 6295

21,4

dyna/cm

Czas odparowywania w 25°C

-

9'30

min-s

 

*wartości podano dla czynnika aktywnego

 

OPAKOWANIE

Kod artykułu: 514664 – aerozol 650 ml – karton 12 sztuk.

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsać przez chwilę pojemnikiem w pozycji pionowej w celu wymieszania zawartości. Rozpylać aż do usunięcia zabrudzeń. W razie potrzeby powierzchnie przetrzeć ręcznie.

Aerozol może być używany w dowolnym położeniu.

Przed zastosowaniem na tworzywa sztuczne wrażliwe na rozpuszczalniki organiczne należy przeprowadzić wstępną próbę zgodności.

30 innych produktów w tej samej kategorii: