BIOSANE NF 100 - Odtłuszczacz

PREPARAT DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW
Odtłuszcza, odpyla, usuwa drobne cząstki

Więcej szczegółów

OPIS

Szybko odparowujący, maksymalnie skuteczny
 Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, drażniących
ani uczulających, w tym acetonu, rozpuszczalników
chlorowych ani związków aromatycznych
 Wskaźnik Kauri Butanol (KB) 134
OPIS
BIOSANE NF 100 to preparat na bazie rozpuszczalników charakteryzujący się
wysokim wskaźnikiem KB, przeznaczony do czyszczenia i konserwacji
wszystkich elementów układu hamulcowego: okładzin, tarcz hamulcowych,
szczęk, bębnów. Nadaje się do czyszczenia i konserwacji wszystkich rodzajów
hamulców: żeliwnych, kompozytowych, ceramicznych i karbonowych.
Rozpuszcza, odtłuszcza i usuwa zabrudzenia.
Tłuste zanieczyszczenia:
Pozostałości płynów hamulcowych, smarów do smarowania przegubów,
cylindrów i tłoków, wycieki oleju silnikowego lub oleiste zanieczyszczenia z
nawierzchni drogowej.
Pyły:
Pył z nawierzchni drogowej lub podwozia, zanieczyszczenia z powietrza i z
otoczenia jazdy.
Drobne cząsteczki:
Mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej
niż 10m (PM10) powstałych na skutek ścierania się okładzin
hamulcowych, ogumienia i nawierzchni drogowej.

ZASTOSOWANIE
Dzięki bardzo szybkiemu odparowywaniu i wysokiej zdolności rozpuszczania zanieczyszczeń preparat
BIOSANE NF 100 sprawdza się doskonale w wielu innych zastosowaniach:
 Czyszczenie gaźników i sprzęgieł
 Odtłuszczanie filtrów oleju, mycie wtrysków silników wysokoprężnych, przepływomierzy,
obręczy kół
 Czyszczenie styków elektrycznych i elektronicznych bez napięcia

  Przygotowywanie powierzchni do klejenia, malowania, nakładania powłok dekoracyjnych
 Odtłuszczanie komponentów mechanicznych, prowadnic, łańcuchów, przegubów, łożysk
tocznych, rolek itp.
 Odtłuszczanie mechanizmów i elementów o skomplikowanej geometrii
 Czyszczenie sań obrabiarek i słupów prowadzących pras
 Czyszczenie elementów z tworzyw sztucznych, stolarki PVC itp.
BIOSANE NF 100 jest kompatybilny ze wszystkimi metalami oraz tworzywami sztucznymi
termoutwardzalnymi i termoplastycznymi z wyjątkiem polistyrenu.
Nie uszkadza powłok lakierniczych, elastomerów (węże elastyczne) ani tworzyw sztucznych. W
przeciwieństwie do większości innych preparatów do hamulców, BIOSANE NF 100 nie zawiera
acetonu, rozpuszczalników chlorowych ani związków aromatycznych (ksylenu, toluenu), które nie
tylko są silnie toksyczne, ale również są bardzo agresywne wobec tych materiałów.
Biosane NF 100 doskonale nadaje się również do czyszczenia układów hydraulicznych
umożliwiając szybkie wykrywanie wycieków oleju i uszkodzeń przewodów.

 


TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

 


 

OPAKOWANIE

Aerozol 650 ml (objętość netto: 500 ml)
– karton 12 sztuk.

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsać przez chwilę pojemnikiem w pozycji pionowej w celu wymieszania zawartości.
Rozpylać z odległości 10 – 15 cm. Okładziny hamulcowe oczyszczać po ich uprzednim zdemontowaniu.

30 innych produktów w tej samej kategorii: