NEUTRALÈNE® ECO 35 - odtłuszczacz

ODTŁUSZCZACZ IZOTROPOWY do stosowania na zimno.
Nie zawiera chloru.

Więcej szczegółów

OPIS

 NEUTRALÈNE® ECO 35 jest bezwonnym, szybko odparowującym
odtłuszczaczem o wysokiej temperaturze samozapłonu. Odtłuszcza szybko
i skutecznie bez ryzyka toksykologicznego, pożarowego i środowiskowego.
NEUTRALÈNE® ECO 35 nie powoduje podrażnień skóry, oczu ani układu
oddechowego. Nie zawiera benzenu, substancji aromatycznych ani
węglowodorów chlorowych, takich jak teflon, trójchloroetylen lub
dwuchlorometan.
NEUTRALÈNE® ECO 35 jest produktem ekologicznym. Nie zawiera
trójchloro-1.1.1-etanu ani CFC. Nie stwarza zagrożenia dla wody ani
powietrza (zerowy współczynnik ODP).ZASTOSOWANIE
 NEUTRALÈNE® ECO 35 ma doskonałe właściwości odtłuszczające,
jest szczególnie skuteczny do odtłuszczania detali zanieczyszczonych
emulsją stosowaną jako chłodziwo do obróbki skrawaniem lub innymi
produktami węglowodorowymi. Charakteryzuje się bardzo krótkim,
stałym czasem odparowywania (DEE=1:25) oraz optymalnym
napięciem powierzchniowym, dzięki czemu zapewnia skuteczne
odtłuszczanie elementów o skomplikowanej geometrii. Jest
ekonomiczny i wydajny.
NEUTRALÈNE® ECO 35 posiada prędkość odparowywania wystarczającą dla wykonywania
ciągłych pomiarów kontrolnych przy obróbce tworzyw.
NEUTRALÈNE® ECO 35 jest zgodny z większością tworzyw termoplastycznych i
termoutwardzalnych. Nie powoduje uszkodzenia połączeń (zgodnie z normą NFM 07021,
punkt anilinowy mniejszy niż 65).
NEUTRALÈNE® ECO 35 charakteryzuje się małą gęstością, dzięki czemu zanieczyszczenia
opadają na dno, a warstwa powierzchniowa kąpieli pozostaje czysta. Odtłuszczacz ten ma
dużą zdolność separacji, jest całkowicie niemieszalny z wodą.
NEUTRALÈNE® ECO 35 może być stosowany do odtłuszczania silników elektrycznych, nie
powoduje żadnych uszkodzeń lakierów izolacyjnych. Może być również stosowany do
urządzeń elektrycznych, jego napięcie przebicia jest większe niż 60.000V zgodnie z normą
IEC 156.

BEZPIECZNY ROZPUSZCZALNIK WARSZTATOWY NIE ZAWIERA LZO – ŁATWO BIODEGRADOWALNY - DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – ATEST NSF

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

ocena wizualna

ciecz

-

Barwa

ocena wizualna

bezbarwny

-

Woń

ocena oflaktometryczna

bezwonny

-

Gęstość w 25°C

NF EN ISO 12185

759

kg/m3

Temperatura zapłonu (zamknięty tygiel)

ISO 2719

35

°C

Temperatura samozapłonu

ASTM E 659

> 200 

°C

Temperatura topnienia

-

-60

°C

Lepkość w 20°C

DIN 51562

1,32

mm²/s

Współczynnik parowania (DEE=1)

DIN 53 170

25

 

Punkt anilinowy

NFM 07 021

< 65°C

°C

Korozja płytki miedzi

NFM 07 015

1a

ocena

Napięcie przebicia

IEC 156

60 000

V

 


OPAKOWANIE

30 litrów , 60 litrów, 200 litrów

 

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować bez rozcieńczania, na zimno, przy pomocy dowolnej metody ręcznej: za pomocą szmatki, tamponu, szczotki, natryskowo, przez zanurzenie.

NEUTRALÈNE® ECO 35można stosować również przy użyciu metod przemysłowych. Produkt posiada dużą zdolność kawitacyjną i nadaje się doskonale do urządzeń ultradźwiękowych. Wysoka zdolność dekantacji umożliwia wykonywanie operacji odtłuszczania w środowisku czystym, nie trzeba już stosować pary. W tego typu instalacjach wystarczy jedynie na określony czas wyłączyć elektryczne elementy nagrzewające przed uruchomieniem maszyn.

 

Środki ostrożności:

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Stosować z dala od wszelkiego źródła ognia, w szczególności nie stosować na elementy żarzące się lub będące źródłem wysokiej temperatury. Nie stosować w fazie pary. Unikać kontaktu z tkaninami z uwagi na ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia ognia w razie pożaru. Nie palić tytoniu. Po zużyciu nie usuwać do kanalizacji ściekowej. Stosować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.6 innych produktów w tej samej kategorii: