DP10 aerozol

WYSOCE WYDAJNY ŚRODEK SMARNY PENETRUJĄCY, 10-FUNKCYJNY. ZABEZPIECZA PRZED KOROZJĄ I WILGOCIĄ. DOPUSZCZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ – CERTYFIKAT NSF K1.

Więcej szczegółów

OPIS

Preparat odtleniający, smarujący i usuwający smołę.

Substancja czysta, bezbarwna, nie zawiera silikonu, nie zawiera kwasu ortofosforowego oraz rozpuszczalników chlorowych.

Usuwa powłokę gumową, eliminuje węglowodory lekkie i ciężkie.

Produkt oparty na naturalnych estrach roślinnych, produkt obojętny (neutralny).

Nie ulega reakcjom fotochemicznym.

Bardzo niskie napięcie powierzchniowe.

Produkt można stosować na wszystkie tworzywa sztuczne i elastomery.

Nie powoduje uszkodzeń powłok malarskich.

ZASTOSOWANIE

  • Produkcja śrub i nakrętek, przeguby, przeguby kuliste, linki w osłonach, zasuwy, styki elektromechaniczne, zawiasy, prowadnice, ślizgacze, anteny teleskopowe, odtłuszczanie łańcuchów

 

UŻYTKOWANIE

  • Przemysł mechaniczny
  • Warsztaty utrzymania ruchu
  • Serwisy samochodowe
  • Przemysł gospodarczy i rolnictwo
  • Materiały transportowe
  • Cementownie

 BARDZIEJ EKONOMICZNY

Oprócz oczywistego ryzyka, z punktu widzenia bezpieczeństwa, ilość propanu-butanu zawarta w aerozolu jest przeważnie wyższa niż sprężonego gazu, takiego jak CO2. Wynika to z faktu, iż pomimo objętości netto ważniejszej zawartości, ilość składnika aktywnego jest niższa.

BARDZIEJ EKOLOGICZNY

DP 10 został wyprodukowany z estrów roślinnych. Dzięki temu jest produktem całkowicie biodegradowalnym zgodnie z kryteriami OCDE:

Łatwo biodegradowalny zgodnie z testem OCDE 301B (monitorowanie emisji CO2 podczas rozpraszania).

Całkowicie biodegradowalny zgodnie z testem OCDE 302C (manometryczne monitorowanie podczas rozpraszania).

Ponadto DP 10 jest całkowicie pozbawiony związków zaklasyfikowanych jako substancje szkodliwe dla środowiska. Charakteryzuje się ciśnieniem pary mniejszym niż 0,1 hPa w 20°C: jest całkowicie pozbawiony VOC (lotnych związków organicznych).

BEZPIECZNY DLA ZDROWIA

DP 10 nie zawiera rozpuszczalników chlorowych takich jak PER, TRI i chlorek metylenu, które są zaklasyfikowane jako substancje kancerogenne.

Jest całkowicie pozbawiony związków aromatycznych i związków benzenu.

Jako wyprodukowany na bazie roślinnej, nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia zgodnie z kryteriami CE (niedrażniący, nieszkodliwy, nieuczulający nie zawiera substancji CMR, nietoksyczny…).

Łatwy w użyciu, nie wydziela pary i jest bezwonny.

OPAKOWANIE

Kod artykułu: 514682 – aerozol 650 ml – karton 12 sztuk.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI*

NORMA

WARTOŚĆ

J.M.

Postać

Ocena wizualna

Przeźroczysty

-

Kolor

Ocena wizualna

Bursztynowy

-

Stan fizyczny

Ocena wizualna

Ciecz

-

Ciśnienie pary

-

< 0,1

hPa

Gęstość w 25°C

NF EN ISO 12 185

837

kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie

-

0

ppm

Indeks bromowy

NF ISO 3839

5

mg/100g

Temperatura zapłonu w naczyniu zamkniętym

NF EN 22719

> 100

°C

Temperatura samozapłonu

ASTM E 659

210

°C

Temperatura krzepnięcia

ISO 3016

- 20

°C

Temperatura wrzenia

-

240

°C

VOC (lotne związki organiczne)

-

0

%

Zawartość węglowodorów aromatycznych

NF EN 15553

< 0,03

%

Zawartość benzenu

ASTM D 4367

< 5

ppm

Zawartość chloru

GC-MS

0

ppm

Zawartość siarki

GC-MS

0

ppm

Napięcie przebicia

IEC 156

40 000

V

Napięcie powierzchniowe w 25°C

ISO 6295

29,8

dyn/cm

Lepkość kinematyczna w 40°C

NF EN ISO 3104

3,3

mm2/s

 


 


 

 

 

środki penetrujące, odrdzewiacze, smarowanie

30 innych produktów w tej samej kategorii: