DP 6 - smar penetrujący

Preparat penetrujący 6 funkcyjny:
Poluzowuje, odtlenia, smaruje, chroni przed rdzą, czyści,
usuwa smoliste osady

Więcej szczegółów

OPIS

DP 6 firmy iBiotec to płynny wielofunkcyjny środek penetrujący:

poluzowuje, odtlenia, smaruje, chroni przed rdzą, czyści i usuwa

smoliste osady.

DP 6 jest preparatem czystym, bezbarwnym, nietłustym, nie zawiera

silikonu, kwasu ortofosforowego ani rozpuszczalników chlorowych.

Skutecznie usuwa oporne osady, nagar, lekkie i ciężkie węglowodory.

Zapobiega iskrzeniu. Nie ulega żywiczeniu.

DP 6 jest preparatem o odczynie obojętnym, nie zawiera kwasów,

ługów, utleniaczy ani reduktorów. Jest stabilny chemicznie

i charakteryzuje się bardzo niskim napięciem powierzchniowy

zapewniającym doskonałe właściwości penetrujące.

DP 6 posiada przyjemny zapach naturalnego olejku sosnowego.

DP 6 nie wykazuje reaktywności fotochemicznej. Jest niedrażniący.

Charakteryzuje się niską prężnością par w maksymalnej temperaturze

użytkowej. Posiada właściwości hydrofobowe, może być stosowany na

mokrych powierzchniach.

DP 6 jest zgodny ze wszystkimi tworzywami sztucznymi i elastomerami,

nie uszkadza powłok malarskich i lakierów.

Posiadają właściwość wypychania wody, mogą być stosowane

w środowisku wilgotnym. Przeznaczone m.in. do ochrony przed korozją

elementów poddanych uprzednio obróbce skrawaniem z zastosowaniem

chłodziw wodorozpuszczalnych. Chronią przed wilgocią. Nadają się do

zabezpieczania silników lub podzespołów elektrycznych.

ZASTOSOWANIE

Anteny teleskopowe

Korpusy maszyn (mycie i odnawianie powierzchni)

Element złączne, przeguby

Przewody w osłonach

Karoserie (usuwanie smoły)

Zawiasy

Kolumny, prowadnice

Styki elektromechaniczne

Czyszczenie prowadnic obrabiarek

Odtłuszczanie łańcuchów

Usuwanie zapieczonych smarów z łożysk

Ogólne utrzymanie ruchu

Smarowanie prowadnic

Trzpienie, ośk

Preparat penetrujący 6 funkcyjny: Poluzowuje, odtlenia, smaruje, chroni przed rdzą, czyści, usuwa smoliste osady

SKUTECZNIEJSZE SMAROWANIE – WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ

Test tarcia na stanowisku badawczym SRV pozwala ustalić współczynnik tarcia dla danego preparatu.

I tak, im niższy współczynnik tarcia:

- tym mniejsze zużycie energii

- tym mniejsze siły niezbędne do demontażu elementów

- tym mniejsza głośność pracy urządzenia.

Jak widać na wykresie, DP 6 zapewnia wyjątkowo niski współczynnik tarcia

charakteryzujący się też względnie stałą wartością. Na wykresie nie widać

gwałtownych wzrostów wartości współczynnika tarcia, które oznaczają

występowanie momentów zakleszczania się powierzchni tarcia. Wzrosty takie

są natomiast widoczne w przypadku preparatów klasycznych i tzw. „wysokiej

jakości”, co świadczy o ich niedostatecznych parametrach smarnych.

TEST SHELL TRIBOMETREM Z GŁOWICĄ 4 KULOWĄ – NORMA IP 239

Norma IP 239 służy do ustalania dwóch parametrów: średnicy odcisku oraz

obciążenia powodującego zapieczenie powierzchni.

- Im mniejsza średnica odcisku, tym lepsza ochrona przed zapiekaniem.

- Im wyższe obciążenie zapiekania, tym większa odporność produktu na

działanie sił.

Testy dowodzą, że DP 6 zapewnia bardzo wysoką ochronę przed zapiekaniem

oraz bardzo dużą wytrzymałość na obciążenia.

LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI PENETRUJĄCE

DP 6 WYJĄTKOWO SKUTECZNIE POLUZOWUJE POŁĄCZENIA

MECHANICZNE. JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI DWÓM WŁAŚCIWOŚCIOM

PREPARATU:

- Bardzo niskiemu napięciu powierzchniowemu wynoszącemu 24,2 dyny/cm (wg ISO 6295), zapewniającą

wysoką kapilarność preparatu, zwiększoną dzięki zastosowaniu specjalnych składników aktywnych

umożliwiających penetrację preparatu głęboko do wszelkich mechanizmów, w tym do elementów o małej

chropowatości lub ściśle dopasowanych.

- Dużej zdolność absorbowania preparatu przez powierzchnie, dzięki czemu preparat skuteczniej

rozdrabnia i usuwa tlenki metali podczas mechanicznych czynności demontażu.

Norma MIL A 907 E/D określa metodę określania wartości momentu sił, których

zastosowanie jest konieczne do rozkręcenia połączeń gwintowanych przy

użyciu klucza dynamometrycznego. Wartości sił wyrażane są w niutonach na

metr. Wyniki testów wykazują, że zastosowanie preparatu DP 6 bardzo

znacząco obniża wartości momentu odkręcania.

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE

DP 6 jest doskonałym dielektrykiem, charakteryzuje się napięciem przebicia wynoszącym 63 000 V (próba

zgodnie z normą IEC 156). DP 6 doskonale nadaje się do czyszczenia i konserwacji urządzeń elektrycznych

odłączonych od zasilania.

LEPSZA OCHRONA

DP 6 tworzy na powierzchni metali cienką powłokę ochronną. Badania

laboratoryjne wykazały, że powłoka ta zapewnia skuteczną i długotrwałą

ochronę przed rdzą i przed utlenianiem.

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają, że:

- DP 6 skutecznie poluzowuje elementy złączne, komponenty narzędzi

i podzespołów mechanicznych

- DP 6 zapewnia skuteczną ochronę przed zapiekaniem, zwłaszcza

w przypadku stosowania preparatu podczas montażu

- DP 6 zapewnia bardzo dobrą ochronę powierzchni elementów metalowych,

w tym również w środowisku agresywnym, na przykład w obecności słonej

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

DP 6 nie emituje gazów cieplarnianych.

DP 6 nie zawiera rozpuszczalników chlorowych, takich jak PER, TRI czy chlorek metylenu. DP 6 nie zawiera

również żadnych związków aromatycznych ani benzenu.

30 innych produktów w tej samej kategorii: